Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6442/00546/15092021/164228 - B3059M2
Дата/Час: 15.09.2021 16:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №622022 / 2021-07-27 / 73 / а
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Физическо лице по чл.193, адрес: , ЕИК: 193
Пътува до:
Получател: атанас димитров, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: жк лудогорие 7
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - жк лудогорие 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6021АР
Километри: 0
Превозва се от: свилен димитров
Спедитор: Станислав Хаджипенчев (А 4003)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³