Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00426/15092021/164000 - A9NSWIB
Дата/Час: 15.09.2021 16:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №611428 / 2021-05-10 / 170 / а
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3067ВТ
Номер на ремарке: Р2791ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Ерол керим
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 52
Куб.м³ 6.34 м³
Общо: 52 бр. / 6.34 м³
Дървесина: Липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 10 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 10 м³
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 11.5 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 11.5 м³
Всичко: 54 бр. / 45 пр.м³ / 27.84 м³