Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00832/15092021/153850 - 48FW20S
Дата/Час: 15.09.2021 16:37
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2013КВ
Номер на ремарке: ВТ0659ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Петър Радославов
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 44 пр.м³
Куб.м³ 24.2 м³
Общо: 4 бр. / 44 пр.м³ / 24.2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³
Всичко: 5 бр. / 54 пр.м³ / 29.2 м³