Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4466/00061/01082021/160426 - 12TCICM
Дата/Час: 01.08.2021 15:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №594385 / 2021-01-12 / 95 / г
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Красимира Пенкова, обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, адрес: кв. Видима
Пътува до:
Получател: Красимира Пенкова, обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, адрес: кв. Зла река м. Барарите
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Априлци
Адрес: гр. Априлци - кв. Зла река м. Барарите
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7189АМ
Километри: 0
Превозва се от: Радослав Иванов
Спедитор: Радослав Татев (Б 4940)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³