Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12113/00073/01082021/125422 - 2B7G1M6
Дата/Час: 01.08.2021 12:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №610061 / 2021-04-22 / 282 / р
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8991КК
Номер на ремарке: ВТ0497ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Георгиев
Спедитор: Иво Колев (А-8213)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 14.47 пр.м³
Куб.м³ 8.68 м³
Общо: 1 бр. / 14.47 пр.м³ / 8.68 м³
Всичко: 1 бр. / 14.47 пр.м³ / 8.68 м³