Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4618/00420/01082021/084837 - I1564WZ
Дата/Час: 01.08.2021 08:50
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ДЛС Каракуз
Купувач: ДАРИСТАРТ ЕООД, обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, адрес: ул.Явор 1
Пътува до:
Получател: Горупсо Мадам, обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, адрес: ул.Явор 1
Направление: Обл. Смолян, Общ. Мадан
Адрес: гр. Мадан - ул.Явор 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6565АР
Номер на ремарке: РР3206ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Петко Пвтков
Спедитор: Мирослав Мизурски (А 5884)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 9.6 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 9.6 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 16.5 пр.м³
Куб.м³ 8.25 м³
Общо: 1 бр. / 16.5 пр.м³ / 8.25 м³
Всичко: 2 бр. / 32.5 пр.м³ / 17.85 м³