Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 664/00001/01082021/082402 - VSJKKDC
Дата/Час: 01.08.2021 08:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №613337 / 2021-05-21 / 120 / о
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ЕВРОЛЕС 2001 ООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Хр. Смирненски 44, ЕИК: 200467550
Пътува до:
Получател: ЕВРОЛЕС 2001 ООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Хр. Смирненски 44, ЕИК: 200467550
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. ,мазалат
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8843АС
Километри: 0
Превозва се от: Свилен Конов
Спедитор: Ангелина Бакалова (Б4344)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 1
Куб.м³ 0.4 м³
Общо: 1 бр. / 0.4 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 8
Куб.м³ 4.42 м³
Общо: 8 бр. / 4.42 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 0.53 пр.м³
Куб.м³ 0.53 м³
Общо: 1 бр. / 0.53 пр.м³ / 0.53 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 7
Куб.м³ 3.71 м³
Общо: 7 бр. / 3.71 м³
Всичко: 17 бр. / 0.53 пр.м³ / 9.06 м³