Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12571/00053/01082021/071313 - SJ34BIW
Дата/Час: 01.08.2021 07:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №619492 / 2021-07-09 / 104 / г
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: ДИЕКС 2010 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ул.Вит №2, ЕИК: 201133728
Пътува до:
Получател: ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Горски Сеновец, адрес: ШЕСТНАДЕСЕТИА 10
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: с. Горски Сеновец - ШЕСТНАДЕСЕТИА 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0079КВ
Километри: 0
Превозва се от: Д ДИМИТРОВ
Спедитор: Евгени Петров (Б 3220)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.1 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.1 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.1 м³