Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4456/00195/31072021/173806 - I3YJOAX
Дата/Час: 31.07.2021 17:03
По превозни билети:
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КАЛИНА 2013 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Иван Вазов" № 25, ет.2, ап.4, ЕИК: 203110614
Пътува до:
Получател: КАЛИНА 2013 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Иван Вазов" № 25, ет.2, ап.4, ЕИК: 203110614
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Трявна - ул. стоянков дол 26
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3536ВВ
Номер на ремарке: ЕВ3896ЕА
Километри: 0
Превозва се от: тихомир Казаков
Спедитор: Александър Стоянов (А5664)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 27 пр.м³
Куб.м³ 14.85 м³
Общо: 4 бр. / 27 пр.м³ / 14.85 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 7.15 м³
Общо: 4 бр. / 13 пр.м³ / 7.15 м³
Всичко: 8 бр. / 40 пр.м³ / 22 м³