Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/00859/31072021/154911 - 0PR9XSM
Дата/Час: 31.07.2021 15:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №613879 / 2021-05-27 / 64 / р
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ЛЕС ИНВЕСТ 2020" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Генерал Скобелев №9А, ЕИК: 205887775
Пътува до:
Получател: Людмил Бахъров, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Сава Огнянов
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул. Сава Огнянов
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04401
Километри: 0
Превозва се от: Петко Петков
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Космат дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.5 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.5 м³
Всичко: 2 бр. / 7 пр.м³ / 3.5 м³