Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10929/00287/31072021/124335 - X1PMJ1Y
Дата/Час: 31.07.2021 14:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №608214 / 2021-04-08 / 289 / а
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ВАСЯ ЦОНЕВА, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: УЛ. БАБА МОТА 15
Пътува до:
Получател: ВАСЯ ЦОНЕВА, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Беляковец, адрес: С. БЕЛЯКОВЕЦ
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Беляковец - С. БЕЛЯКОВЕЦ
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8425ВН
Километри: 0
Превозва се от: АРИФ ЮСЕИНОВ
Спедитор: Стефан Димитров (А 9200)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³