Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/00792/31072021/140139 - OM0MNEB
Дата/Час: 31.07.2021 14:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №610537 / 2021-04-27 / 246 / л
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Рашко Георгиев Асенов, обл. Разград, общ. Самуил, с. Голям извор, адрес: ул. Мусала 37
Пътува до:
Получател: Рашко Георгиев Асенов, обл. Разград, общ. Самуил, с. Голям извор, адрес: ул. Мусала 37
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Голям извор - ул. Мусала 37
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8196ВС
Километри: 0
Превозва се от: Юксел Ахмедов
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³