Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6442/00417/31072021/134042 - JF1AKB3
Дата/Час: 31.07.2021 13:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №588450 / 2021-01-02 / 70 / в
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Ивел 10 ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул.Прага № 3 вх. 1 ет. 8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Денев лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул."Сливница" № 9, ЕИК: 200207937
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул."Сливница" № 9
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7603СС
Номер на ремарке: СС0935ЕН
Километри: 0
Превозва се от: венци димитров
Спедитор: Станислав Хаджипенчев (А 4003)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 61
Куб.м³ 6.36 м³
Общо: 61 бр. / 6.36 м³
Всичко: 61 бр. / 6.36 м³