Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00597/31072021/114421 - GAV7CQ7
Дата/Час: 31.07.2021 12:44
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612924 / 2021-05-19 / 1136 / в
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: Гюнер Исмаил, обл. Разград, общ. Самуил, с. Самуил, адрес: ул Кавала 10
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Самуил - ул Кавала 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР9056ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Али Арифов
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³