Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00636/31072021/121424 - LFFH2L3
Дата/Час: 31.07.2021 12:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №617469 / 2021-06-24 / 31 / т
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Леспродукт ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Русофили" №44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Леспродукт ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Русофили" №44, ЕИК: 117609843
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - ул."Русофили" №44
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3516КА
Номер на ремарке: Р2162ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Искрен Иванов
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 85
Куб.м³ 13.6 м³
Общо: 85 бр. / 13.6 м³
Всичко: 85 бр. / 13.6 м³