Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11616/00075/31072021/111758 - QURSGF7
Дата/Час: 31.07.2021 11:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614429 / 2021-05-31 / 42 / к
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: ЕТ"АПОЛОН", обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул"Георги Бенковски"7, ЕИК: 201063817
Пътува до:
Получател: ЕТ"АПОЛОН", обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул"Георги Бенковски"7, ЕИК: 201063817
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - Винтила
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС01581
Номер на ремарке: СС01582
Километри: 0
Превозва се от: Митко Стефанов
Спедитор: Аян Нури (Б 6763)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 3 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³