Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/00758/31072021/111654 - LUQ0OP5
Дата/Час: 31.07.2021 11:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №603704 / 2021-03-01 / 75 / б
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Али Абтула, обл. Разград, общ. Самуил, с. Владимировци, адрес: улица Беласица 8
Пътува до:
Получател: Али Абтула, обл. Разград, общ. Самуил, с. Владимировци, адрес: улица Беласица 8
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Владимировци - улица Беласица 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР3105ВК
Километри: 0
Превозва се от: Георги Банов
Спедитор: Красимир Михайлов (А 7761)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2.8 пр.м³
Куб.м³ 2.8 м³
Общо: 1 бр. / 2.8 пр.м³ / 2.8 м³
Всичко: 1 бр. / 2.8 пр.м³ / 2.8 м³