Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/00791/31072021/111331 - ZRV4UT5
Дата/Час: 31.07.2021 11:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №610537 / 2021-04-27 / 246 / л
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Пепа Димова Николаева, обл. Разград, общ. Самуил, с. Голям извор, адрес: ул. Марица 5
Пътува до:
Получател: Пепа Димова Николаева, обл. Разград, общ. Самуил, с. Голям извор, адрес: ул. Марица 5
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Голям извор - ул. Марица 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8196ВС
Километри: 0
Превозва се от: Юксел Ахмедов
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³