Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9863/00370/31072021/111309 - N75Z4I2
Дата/Час: 31.07.2021 11:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №590631 / 2021-01-05 / 296 / б
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ВАВОНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: МАЛИНА №29, ЕИК: 201703780
Пътува до:
Получател: Иван Димитров, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул Христо Ботев 18
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул Христо Ботев 18
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3752КА
Километри: 0
Превозва се от: Николай Стоянов
Спедитор: Светлозар Йорданов (Б4360)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³