Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00592/31072021/110824 - QHWB5B3
Дата/Час: 31.07.2021 11:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №610974 / 2021-05-05 / 325 / н
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Пътува до:
Получател: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул.Гео Милев - 21
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р4494ВС
Километри: 0
Превозва се от: Кирил Димитров
Спедитор: Трайчо Кулев (Б2238)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 165
Куб.м³ 2.475 м³
Общо: 165 бр. / 2.475 м³
Всичко: 165 бр. / 2.475 м³