Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/00829/30072021/072437 - ABE3OLL
Дата/Час: 30.07.2021 07:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614933 / 2021-06-03 / 77 / д
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Е.Т.РубинН.Кочанов, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: Ул.БелиЛом35А
Пътува до:
Получател: Е.Т.РубинН.Кочанов, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: Ул.БелиЛом35А
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - Ул.БелиЛом35А
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6926АК
Километри: 0
Превозва се от: Красимир Димов
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 17
Куб.м³ 5 м³
Общо: 17 бр. / 5 м³
Всичко: 17 бр. / 5 м³