Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/00743/30072021/071850 - TDDAMF3
Дата/Час: 30.07.2021 07:19
По превозни билети:
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Ерол Махмуд, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: улица Искър 13
Пътува до:
Получател: Ерол Махмуд, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: улица Искър 13
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - улица Искър 13
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР3105ВК
Километри: 0
Превозва се от: Георги Банов
Спедитор: Красимир Михайлов (А 7761)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 4 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 4 м³