Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9863/00361/29072021/203505 - 8PVKLG6
Дата/Час: 29.07.2021 20:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №599346 / 2021-01-28 / 270 / д
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ВАВОНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: МАЛИНА №29, ЕИК: 201703780
Пътува до:
Получател: КРИС ТРАНС ЕЛЕНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: , ЕИК: 200304279
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - ул Трети март 18
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2051ВА
Километри: 0
Превозва се от: Валентин Кочев
Спедитор: Светлозар Йорданов (Б4360)
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 6
Куб.м³ 1.9 м³
Общо: 6 бр. / 1.9 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 3
Куб.м³ 0.69 м³
Общо: 3 бр. / 0.69 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Средна
Сортимент: Минни подпори
Брой 3
Куб.м³ 0.42 м³
Общо: 3 бр. / 0.42 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 14
Куб.м³ 6.99 м³
Общо: 14 бр. / 6.99 м³
Всичко: 26 бр. / 10 м³