Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/00828/30072021/070721 - RS9H12B
Дата/Час: 30.07.2021 07:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614933 / 2021-06-03 / 77 / д
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: ИванПетков, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: Ул.Хр.Смирненски 2
Пътува до:
Получател: Иван Петков, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: Ул.Хр.Смирненски 2
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - Ул.Хр.Смирненски 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР0667ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Жейнов
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 17
Куб.м³ 5 м³
Общо: 17 бр. / 5 м³
Всичко: 17 бр. / 5 м³