Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4485/00382/29072021/213145 - O45BTKZ
Дата/Час: 29.07.2021 20:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №598741 / 2021-01-25 / 102 / в
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Айемси Груп ЕООД, обл. Търговище, общ. Антоново, с. Разделци, адрес: ул. Бузлуджа 12, ЕИК: 201497888
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Кроношпан
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5076КВ
Номер на ремарке: У5403ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Ненчо Ненов
Спедитор: Красиян Кирилов (А 2910)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 24.8 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 24.8 м³
Всичко: 1 бр. / 40 пр.м³ / 24.8 м³