Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4511/00328/29072021/173016 - HBM3VG9
Дата/Час: 29.07.2021 17:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614634 / 2021-06-01 / 220 / б
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - гр. Елена - Гара Елена
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1742ВН
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Дончев
Спедитор: Йордан Ножаров (А 5921)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 7.7 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7.7 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Дървесина: Явор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 4 бр. / 22 пр.м³ / 12.1 м³