Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4516/00174/22072021/184806 - 1GAN8UG
Дата/Час: 22.07.2021 18:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №594842 / 2021-01-13 / 44 / к
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - гара Елена
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1742ВН
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Дончев
Спедитор: Стоян Русев (Б 7812)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³
Всичко: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³