Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/00739/22072021/183434 - HRR3U29
Дата/Час: 22.07.2021 18:35
По превозни билети:
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Кроношпан България
Данни за ПС:
Номер на ПС: РВ0130СМ
Номер на ремарке: РВ3021ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³