Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/00738/22072021/183017 - NRZMCKK
Дата/Час: 22.07.2021 18:30
По превозни билети:
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Кроношпан България
Данни за ПС:
Номер на ПС: РВ0130СМ
Номер на ремарке: РВ3021ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 21 пр.м³
Куб.м³ 11.55 м³
Общо: 5 бр. / 21 пр.м³ / 11.55 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 12.48 м³
Общо: 5 бр. / 24 пр.м³ / 12.48 м³
Всичко: 11 бр. / 50 пр.м³ / 26.78 м³