Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00545/22072021/182041 - 8HTOUHZ
Дата/Час: 22.07.2021 18:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №601773 / 2021-02-15 / 29 / г
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Пътува до:
Получател: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Направление: Обл. Русе, Общ. Ценово
Адрес: с. Ценово - ул.Янтра-26
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9403РВ
Номер на ремарке: Р2841ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Ахмед Ахмедов
Спедитор: Трайчо Кулев (НУГ-0062)
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6.6 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.6 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 16.5 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 16.5 м³
Всичко: 2 бр. / 42 пр.м³ / 23.1 м³