Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4630/00027/22072021/175612 - BI9TCID
Дата/Час: 22.07.2021 17:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614234 / 2021-05-30 / 1009 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв. Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3069ВТ
Номер на ремарке: Р0641ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Диан Димитров
Спедитор: Георги Касабов (А 6032)
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 35 пр.м³
Куб.м³ 19.25 м³
Общо: 1 бр. / 35 пр.м³ / 19.25 м³
Всичко: 1 бр. / 35 пр.м³ / 19.25 м³