Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4485/00352/22072021/181722 - VZTFJYE
Дата/Час: 22.07.2021 18:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №598741 / 2021-01-25 / 102 / в
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Айемси Груп ЕООД, обл. Търговище, общ. Антоново, с. Разделци, адрес: ул. Бузлуджа 12, ЕИК: 201497888
Направление: Обл. Търговище, Общ. Антоново
Адрес: с. Разделци - ул. Бузлуджа 12
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8714ВС
Номер на ремарке: ВТ1775ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Вантев
Спедитор: Красиян Кирилов (А 2910)
Дървесина: Благун
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 12
Куб.м³ 2.22 м³
Общо: 12 бр. / 2.22 м³
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 41
Куб.м³ 8.08 м³
Общо: 41 бр. / 8.08 м³
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.72 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.72 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.48 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.48 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.24 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.24 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 58 бр. / 24 пр.м³ / 24.94 м³