Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10939/00088/22072021/172847 - X50V3T3
Дата/Час: 22.07.2021 17:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612269 / 2021-05-14 / 146 / л
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: тир станция, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Тумбалово, адрес: тир станция, м. Тумбалово
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Тумбалово - тир станция, м. Тумбалово
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ01738
Километри: 0
Превозва се от: Христо Ценков
Спедитор: Атанас Йотов (А 9781)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2.81 пр.м³
Куб.м³ 2.81 м³
Общо: 1 бр. / 2.81 пр.м³ / 2.81 м³
Всичко: 1 бр. / 2.81 пр.м³ / 2.81 м³