Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10056/00134/22072021/170957 - BX7E0I2
Дата/Час: 22.07.2021 17:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №603329 / 2021-02-25 / 338 / м1
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: частно лице, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Руховци, адрес: Руховци 10
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Руховци - Руховци 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9920АК
Километри: 0
Превозва се от: Иван Раднев
Спедитор: Тодор Стефанов (Б4112)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³