Електронни превозни билети

Търсене на билет

Този билет е коригиран на: 22.07.2021 16:51
Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4517/00194/22072021/165910 - 9GWZQO0
Дата/Час: 22.07.2021 17:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №598817 / 2021-01-26 / 97 / ч
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Транслес 2000" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "П. Ю. Тодоров" № 42, вх. А, ЕИК: 200946814
Пътува до:
Получател: "Транслес 2000" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "П. Ю. Тодоров" № 42, вх. А, ЕИК: 200946814
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - ул. трети Март 15
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9156КР
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Нешков
Спедитор: Ремзи Салиев (А 5929)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 7.7 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7.7 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 4 бр. / 17 пр.м³ / 9.35 м³