Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4455/00178/22072021/165252 - NQV4O57
Дата/Час: 22.07.2021 16:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №610728 / 2021-04-29 / 187 / х
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: "БОНИ ЛЕС 2013" ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул "Васил априлов" № 5, ЕИК: 202668514
Пътува до:
Получател: милчо минев, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Плачковци, адрес:
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - ул.стара планина136
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ2117АК
Километри: 0
Превозва се от: ивелин иванов
Спедитор: Атанас Маринов (А4696)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³