Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10939/00086/22072021/164411 - 2JGTVIW
Дата/Час: 22.07.2021 16:47
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "НИКИ - 1989" ЕООД, обл. Плевен, общ. Долни Дъбник, гр. Долни Дъбник, адрес: бул. БЪЛГАРИЯ № 49, ЕИК: 200389546
Направление: Обл. Плевен, Общ. Долни Дъбник
Адрес: гр. Долни Дъбник - бул. БЪЛГАРИЯ № 49
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН9671ВТ
Номер на ремарке: ЕН0711ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Николай Генов
Спедитор: Атанас Йотов (А 9781)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 50 см.
Брой 3
Куб.м³ 1.66 м³
Общо: 3 бр. / 1.66 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 11
Куб.м³ 4.53 м³
Общо: 11 бр. / 4.53 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 57
Куб.м³ 10.61 м³
Общо: 57 бр. / 10.61 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 18
Куб.м³ 1.78 м³
Общо: 18 бр. / 1.78 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 2
Куб.м³ 0.14 м³
Общо: 2 бр. / 0.14 м³
Всичко: 91 бр. / 18.72 м³