Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/00693/22072021/163131 - 2O9HZ4O
Дата/Час: 22.07.2021 16:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587919 / 2020-12-31 / 115 / д
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Леспродукт ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Русофили" №44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Леспродукт ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Русофили" №44, ЕИК: 117609843
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - ул."Русофили" №44
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р1517АР
Номер на ремарке: Р6223ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Петров
Спедитор: Красимир Михайлов (А 7761)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 75
Куб.м³ 27.4 м³
Общо: 75 бр. / 27.4 м³
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 16
Куб.м³ 2 м³
Общо: 16 бр. / 2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 11
Куб.м³ 5.7 м³
Общо: 11 бр. / 5.7 м³
Всичко: 102 бр. / 35.1 м³