Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/00731/22072021/123342 - VHZFATT
Дата/Час: 22.07.2021 12:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №608999 / 2021-04-14 / 274 / а
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Желязковец - До чешмата на главния път за гр. Разград
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6032ВА
Километри: 0
Превозва се от: Красимир Петков
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.04 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.04 м³
Всичко: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.04 м³