Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/00553/11062021/155828 - BVXOTVE
Дата/Час: 11.06.2021 15:58
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №610390 / 2021-04-26 / 72 / и
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: СалимОсман, обл. Разград, общ. Исперих, с. Йонково, адрес: Ул.Ком1
Пътува до:
Получател: СалимОсман, обл. Разград, общ. Исперих, с. Йонково, адрес: Ул.Ком1
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Йонково - Ул.Ком1
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР1587ВА
Километри: 0
Превозва се от: ДжевдетЕмин
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 16
Куб.м³ 4 м³
Общо: 16 бр. / 4 м³
Всичко: 16 бр. / 4 м³