Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4654/00165/11062021/155539 - 8H8O085
Дата/Час: 11.06.2021 15:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №613017 / 2021-05-20 / 77 / м
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - 44.009393 26.646341
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3404МС
Километри: 0
Превозва се от: пл,петков
Спедитор: Росен Шопов (А 5820)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.2 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.2 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.2 м³