Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11616/00025/11062021/154014 - 1SJBN32
Дата/Час: 11.06.2021 15:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614903 / 2021-06-03 / 40 / б
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: Адинан Адем, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Коларово, адрес: ул Георги Бенковски 25
Пътува до:
Получател: Адинан Адем, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Коларово, адрес: ул Георги Бенковски 25
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Коларово - ул Георги Бенковски 25
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р2937
Километри: 0
Превозва се от: Адинан Адем
Спедитор: Аян Нури (Б 6763)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.5 м³
Всичко: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.5 м³