Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4520/00153/11062021/152312 - KYNZJBD
Дата/Час: 11.06.2021 15:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №590955 / 2021-01-06 / 36 / ж
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЛЕС ГРУП 77 ЕООД, адрес: , ЕИК: 202232476
Пътува до:
Получател: Пенка Григорова, обл. Русе, общ. Бяла, с. Полско Косово, адрес: ул Девети Септември 33
Направление: Обл. Русе, Общ. Бяла
Адрес: с. Полско Косово - ул Девети Септември 33
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4672КМ
Километри: 0
Превозва се от: Атанас Атанасов
Спедитор: Ивайло Добрев (1399)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.85 м³