Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4660/00111/11062021/152944 - PQG0FPM
Дата/Час: 11.06.2021 15:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №613880 / 2021-05-27 / 130 / е
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: ЕТ"ЛЕСИНВЕСТ- Петко Петков, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул.Генерал Скобелев 9 А, ЕИК: 118583579
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Белица - 43893951666666666\26.67366666666
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5053АН
Километри: 0
Превозва се от: тодор бадилов
Спедитор: Валентин Наков (A 5825)
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³