Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11616/00024/11062021/151801 - 9XZ0729
Дата/Час: 11.06.2021 15:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №615683 / 2021-06-09 / 40 / е
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: Закир Хашим, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Суходол, адрес: ул пета 5
Пътува до:
Получател: Закир Хашим, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Суходол, адрес: ул пета 5
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Суходол - ул пета 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: В9940КВ
Километри: 0
Превозва се от: Осман Ахмед
Спедитор: Аян Нури (Б 6763)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³