Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4520/00151/11062021/151718 - IE6KRCO
Дата/Час: 11.06.2021 15:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №590955 / 2021-01-06 / 36 / ж
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЛЕС ГРУП 77 ЕООД, адрес: , ЕИК: 202232476
Пътува до:
Получател: Кънчо Кънев, обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш, адрес: ул Първи Май 44
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Полски Тръмбеш
Адрес: гр. Полски Тръмбеш - ул Първи Май 44
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4672КМ
Километри: 0
Превозва се от: Атанас Атанасов
Спедитор: Ивайло Добрев (1399)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³