Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 7234/00119/04052021/190538 - 7CCX20P
Дата/Час: 04.05.2021 19:06
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №607831 / 2021-04-06 / 150 / ю
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: КЕДЪР ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. А. Страшимиров 73, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Бояновци - до отбивка на Хаинбоаз
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8254КМ
Километри: 0
Превозва се от: Деян Георгиев
Спедитор: Мая Николаева (Б 3785)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 20
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 20 бр. / 1.2 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 40
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 40 бр. / 4.8 м³
Всичко: 63 бр. / 16 пр.м³ / 14.8 м³