Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4531/00160/04052021/190300 - XA6L945
Дата/Час: 04.05.2021 19:03
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №597712 / 2021-01-21 / 164 / л
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: КРИС ТРАНС ЕЛЕНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: , ЕИК: 200304279
Пътува до:
Получател: тир станция поляната до гробищата, обл. Велико Търново, общ. Златарица, с. Разсоха, адрес: поляната до гробищата
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Златарица
Адрес: с. Разсоха - поляната до гробищата
Данни за ПС:
Номер на ПС: СА8815МС
Километри: 0
Превозва се от: Васил Тончев
Спедитор: Хасан Балабанов (А3360)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 18
Куб.м³ 3.57 м³
Общо: 18 бр. / 3.57 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 35
Куб.м³ 3.65 м³
Общо: 35 бр. / 3.65 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Минни подпори
Брой 27
Куб.м³ 1.42 м³
Общо: 27 бр. / 1.42 м³
Всичко: 80 бр. / 8.64 м³