Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8176/00089/04052021/184114 - ER7X0NO
Дата/Час: 04.05.2021 18:42
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Йордан Генов, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Кръвеник, адрес: с. Кръвеник
Пътува до:
Получател: Йордан Генов, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Кръвеник, адрес: с. Кръвеник
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Кръвеник - с. Кръвеник
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7189АМ
Километри: 0
Превозва се от: Тихо Рачев
Спедитор: Боян Топузов (Б 3433)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³