Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4661/00393/04052021/172001 - 7G5W6XE
Дата/Час: 04.05.2021 17:20
По превозни билети:
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Солар- Д ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Западна Промишлена Зона, ЕИК: 200617021
Пътува до:
Получател: ЕКО КЛИЙН ЕНЕРДЖИ, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра,ул.,,Ал.Константинов" № 15, ЕИК: 202470794
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Калипетрово - База Лесгрийн ЕООД
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9640РВ
Номер на ремарке: СС0216ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Румен Станчев
Спедитор: Димо Димитров (№ 1505)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 45 пр.м³
Куб.м³ 23.4 м³
Общо: 3 бр. / 45 пр.м³ / 23.4 м³
Всичко: 3 бр. / 45 пр.м³ / 23.4 м³